Tijdelijke sluiting

Landgoed Ekenstein sluit vanaf 01-01-2024 tijdelijk haar deuren voor versterking en restauratie

Het Rijksmonument Landgoed Ekenstein, een historische schat in de provincie Groningen, staat aan de vooravond van een grootschalige versterking en uitvoering ‘planmatig onderhoud’ om zijn eeuwenoude pracht te behouden. Het landgoed - gevestigd in Appingedam - zal vanaf 1 januari 2024 tijdelijk haar deuren sluiten. De verwachting is dat eind 2024 een volledig versterkt én gerestaureerd Ekenstein haar deuren weer opent.

Het hotel en het restaurant van Landgoed Ekenstein zullen gedurende deze periode hun deuren sluiten. Echter de aangrenzende kinderboerderij en het park blijven open voor het publiek om te genieten van de natuurlijke pracht van het landgoed.

Internationale belangstelling
Het Landgoed Ekenstein, dat oorspronkelijk werd gesticht in 1648 door de familie Eeck heeft door de jaren heen verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan. De laatste veertig jaar dient het als een geliefd hotel en restaurant, een ontmoetingsplaats voor zowel nationale als internationale gasten die het rijke erfgoed en de natuurlijke schoonheid van het landgoed willen ervaren.

Versterking
Helaas hebben de aardbevingen in de regio Groningen invloed gehad op de bouwkundige status van het landgoed. Na uitgebreid onderzoek en in samenwerking met verschillende instanties, waaronder de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Erfgoedloket Groningen, is er een versterkingsplan voor Landgoed Ekenstein opgesteld.

Uitdagingen
Het versterkingsproces is niet zonder uitdagingen. Het behoud van de unieke historische kenmerken van het monumentale pand is van het grootste belang. Een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij elke eigenaardigheid van het pand is vastgelegd en gedocumenteerd. Oud archief- en fotomateriaal zijn geraadpleegd om te bepalen wat moet worden behouden en wat moet worden gerestaureerd om Landgoed Ekenstein naar zijn volgende levensfase te brengen.

Restauratie
Wat het ontwerp en de uitstraling van het landgoed betreft, zal er niets veranderen. De restauratie zal plaatsvinden met respect voor de prachtige historische kenmerken van Landgoed Ekenstein, en er zullen geen concessies worden gedaan aan de monumentale waarde. Verschillende partijen zijn betrokken bij dit ambitieuze project, waaronder NCG, Monumentenzorg, Daad Architecten, constructeur ABTWassenaar, uitvoerder BAM + Jurriaans, en andere experts met een passie voor erfgoedbehoud.

Duurzaamheid
Een belangrijk aandachtspunt tijdens dit proces is duurzaamheid en energietransitie, mede vanwege de nadruk op het behoud van monumentale karakter en -waarden zijn creatieve oplossingen gezocht om Landgoed Ekenstein in overeenstemming te brengen met moderne duurzaamheidsnormen.

Geschiedenis
Landgoed Ekenstein, met zijn prachtige park vol majestueuze bomen en overvloedige vogels, heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1648. Johan Eeck - o.a. voormalig burgemeester van de stad Groningen - was de eerste bewoner van het huis.  Het huis heeft door de jaren heen verschillende eigenaren gekend en heeft verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan, maar heeft altijd zijn magische aantrekkingskracht behouden. In 1870 voorzag de adellijke familie Van Alberda Ekenstein het huis van allerlei neogotische elementen. In dezelfde periode werd het aangrenzend park omgevormd tot een Engels landschapspark aan de hand van de beroemde ontwerper Lucas Pieter Roodbaard. In de jaren '70 kreeg het landgoed zijn huidige bestemming als hotel en restaurant.


De familie Pels is sinds 1 juni 1989 eigenaar van het Landgoed Ekenstein, de eerste privé eigenaars sinds de familie Alberda van Ekenstein.

Graag ontvangen wij u weer in 2025!